דצמ 222014
 

הנוצרים החדשים השיגו איגרת המעניקה להם זכויות אזרח מאת המלך אנרי ה-2. באיגרת זו נאמר כי "הסוחרים ויתר יוצאי פורטוגל הידועים בשם נוצרים חדשים הודיעו לנו בידי מורשיהם שבאו הנה, כי הניסיון שעשו בעסקי מסחר בארצנו הוכיחו להם שכאן מתייחסים בצדק ובחסד לנתינים מקשיבים ובעלי כוונה רצויה, שיש כאן חירות רבה למסחר והמלכים מגינים על הסוחרים בחפץ לב." עם זאת נאמר גם באיגרת, כי למלך וליורשיו תישמר הזכות לגרש את "הנוצרים החדשים" מסיבה כלשהי בהתראה של שנה אחת. תוספת זו ביטאה את החשד העמוק ששרר בחוגי השלטון והמעמדות השונים כלפי "הנוצרים החדשים".