דצמ 302014
 

יצא צו המחייב את כל יהודי בוהמיה לשאת טלאי צהוב במקומות יישוביהם. רק בנסיעותיהם ממקום למקום הותר ליהודים להסיר את הטלאי, כדי למנוע פגיעות בהם.