דצמ 222014
 

ספטמבר. ביום ראש השנה העברי הוצאו לשרפה בכיכר קמפו די פיורי ברומא מאות ספרים עבריים, שהוגדרו כפסולים ופוגעים בנצרות. פעולה זו בוצעה לאחר בדיקה שנעשתה בספרי התלמוד, בעזרת כמה מומרים יהודים, ומסקנתה היתה כי התלמוד פוגע לא רק בישו ובברית החדשה, אלא גם בברית הישנה. שלושה ימים לאחר מכן יצא הצו מטעם האפיפיור יוליוס ה-3 (1555-1550) להחרים את ספרי התלמוד באשר הם ולשרוף אותם.

אוקטובר. בוונציה הועלו על המוקד אלפי ספרי תלמוד, שהוחרמו על פי פקודת האינקוויזיציה.