דצמ 222014
 

יולי. רבני הקהילות היהודיות באיטליה התכנסו לוועידת חרום בפררה, כדי לטכס עצה כיצד להתמודד עם הגזרה על ספרי התלמוד. הוועידה קיבלה החלטה, כי כדי למנוע תקלות בעתיד, לא יודפס עוד ספר עברי, בלא שיקבל אישור (הסכמה) של שלושה רבנים או פרנסי קהילה. להחלטה זו היו תוצאות מרחיקות לכת, כיוון שאף אם מלכתחילה היתה זו צנזורה פנימית, שכוונתה למנוע תקלות ביחסים עם הסביבה הנוצרית השלטת, במשך הזמן הפכה צנזורה זו למכשיר שנועד למנוע פרסומים שאינם מתקבלים על דעת הממסד הדתי היהודי, בלא קשר ללחצי העולם החיצון.

אוגוסט. מס בשיעור 10 דינרים בשנה הוטל על בתי-הכנסת במדינות האפיפיור למימון אחזקתו של בית המחסה למומרים, שהוקם בשעתו על ידי האפיפיור פאולוס ה-3.