דצמ 302014
 

בעיר סוחצ'ב נאסר בעל-בית יהודי והמשרתת הנוצרית שלו, באשמת חילול לחם הקודש לאחר שנגנב מן הכנסייה באחד הכפרים הסמוכים. לעלילה נגררו עוד שלושה יהודים. חמשת הנאשמים עונו קשות עד שהודו באשמתם והוצאו להורג בפומבי. המלך הגיב ברוגז רב על עלילת הדם והמהירות בה ביצעו התליינים את פסק-הדין, בלי אישורו של המלך. ב-1557 יצאה הוראה מאת המלך שכל מקרה של עלילת דם או חילול לחם הקודש יובא לשיפוט בפני הסיים ובנוכחות המלך ושרי הממלכה.