דצמ 302014
 

עם כיבושה של פולוצק בידי הרוסים, ציווה איוואן האיום להטביע את כל היהודים ואת הכמרים הקתוליים בנהר דווינא. הקהילה היהודית בפולוצק חודשה רק לאחר שנכבשה מחדש בידי הפולנים ב-1579.