דצמ 302014
 

בעיר בילסק בליטא הואשם יהודי ברציחת נערה נוצרית והוצא להורג. היה זה חלק ממסע עלילות דם כנגד היהודים, בהשראת ההסתה שיצאה ממקורות הכמורה הקתולית. המלך זיגיסמונד אבגוסט הוציא שוב פקודות האוסרות על הרשויות המקומיות לעסוק בעלילות דם ולגזור דין. כל המקרים האלה יועברו לשיפוט המלך והסיים. המלך ביסס את פקודותיו על דברי האפיפיורים בימים מקדם ועל הניסיון ההיסטורי שהראה כמה וכמה פעמים כי עלילות הדם על היהודים בשקר יסודם וכי על פי כתבי הזכויות העתיקים אין להתייחס לעלילת דם שאינה מתבססת על עדותם של שלושה נוצרים ושלושה יהודים.