דצמ 222014
 

העיר הלוטרינגית מץ, שבעבר שימשה מרכז רבני חשוב, אך יהודיה עזבוה בשלהי ימי-הביניים, סופחה לצרפת ותחת שלטון צרפת חזרו היהודים להתקבץ בה. ב-1595 התארגנה הקהילה במקום, חיברה תקנון והקימה ועד של ששה חברים, מחציתם רבנים ומחציתם בעלי-בתים. מתוך הוועד נבחר רב הקהילה. התארגנות זו קיבלה אישור השלטונות.