דצמ 222014
 

עם התגברות הריאקציה הקתולית באירופה ואף באיטליה, פוקד האפיפיור פיוס ה-5 לסלק את היהודים מאביניון וקרפנטרה. נציגי האפיפיור בערים אלה משהים את ביצוע הפקודה וזו בוטלה תוך שנה.