דצמ 302014
 

הלאנדטאג של הונגריה קבע חוק כי המסים המוטלים על היהודים יהיו בשיעור כפול מזה המוטל על המעמדות הנוצריים.