דצמ 302014
 

עם מותו של זיגיסמונד אבגוסט ב-1572 הסתיימה השושלת היגלונית בפולין. בתקופת האינטרֶגנום (התקופה שבין הסתלקות מלך ועליית מלך חדש), שנמשכה שנתיים, התחזק כוחה של האצולה על חשבון מוסד המלוכה. מכאן ואילך בחרה האצולה במלך פולין ובכך נפתח פרק של חולשה גוברת והולכת של השלטון המרכזי. ב-1576 נבחר כמלך סטיפן באטורי, המצביא ההונגרי עטור התהילה, שנשא לאשה את אחותו של זיגיסמונד אבגוסט. תקופת שלטונו נמשכה עשר שנים ואף שהיה קתולי אדוק כקודמו, השתדל אף הוא לקיים יחס הוגן כלפי היהודים ולהגן עליהם בפני התנכלויות המועצות העירוניות ובפני עלילות הדם. בפקודה שהוציא בשנה הראשונה למלכותו, נאמר כי מי שיימצא אשם בטפילת עלילת דם מחוסרת יסוד על היהודים ייגזר עליו עונש מוות. מעולם לא יצאה הכרזה כה מפורשת וכה מרחיקה לכת מפי מלך קתולי באירופה.