דצמ 302014
 

המלך באטורי הטיל קנס כבד על מועצת העיר פוזנה, בעקבות התקפה של המון פורעים על הרובע היהודי. רק לאחר שהצליחה המועצה לשכנע את המלך כי ידה לא היתה במעל, בוטל הקנס.