דצמ 302014
 

המלך באטורי העניק ליהודי בשם קלמן זיכיון להדפסת ספרים עבריים בלובלין. מרגע זה פעלו בתי דפוס עבריים גם בקרקוב וגם בלובלין; אלה התחרו עם הדפוסים המשובחים של ונציה ופראג ונתנו דחיפה לתפוצת הספרות הרבנית בפולין.