דצמ 222014
 

שחרור חבליה הצפוניים, הפרוטסטנטיים, של ארץ השפלה מעולה של ספרד הקתולית וייסוד הרפובליקה של הולנד יצר באירופה מעוז ראשון של חירות דתית. אמסטרדם, בירת הולנד, הפכה תוך זמן יעד נחשק לאנוסים הבורחים מספרד ומפורטוגל. ההסתננות לאמסטרדם גברה בשנות ה-90' ונתקלה בחשד גובר מצד השלטונות שמא מדובר בסוכנים של ספרד הקתולית השנואה.