דצמ 302014
 

"ועד ארבע ארצות", בהתכנסותו בלובלין, פרסם אזהרה חמורה מפני הפרת התקנה הישנה האוסרת על היהודים ליטול בחכירה את מסי הממלכה, "פן יביאו לידי סכנה גדולה ועצומה יוצאת לרבים חו"ש". ומי שיפר הוראה זו "אחת דתו להיות מוחרם ומנודה וכו'".