דצמ 222014
 

האפיפיור גריגוריוס ה-13 מחדש את הפקודה המחייבת את היהודים לשמוע דרך קבע את דרשות הכמרים והנזירים.