דצמ 302014
 

יהודי בריסק דליטא התלוננו על ניסיון מועצת העיר לבטל את סמכויות בית-הדין הרבני. המלך תמך בעמדתם והזכיר למועצות הערים כי החוקה המגדבורגית, המקיימת את זכויות העירונים ואת סמכויות המועצות העירוניות, איננה חלה על היהודים.

בוילנה תקפו העירונים את היהודים, החריבו את בית-הכנסת ובזזו את הדירות ומחסני הסחורות של היהודים. גם כאן התערב המלך והחזיר ליהודים את זכות הישיבה והמסחר בעיר.

החיכוכים בין יהודים ועירונים בערים הגדולות בפולין ובליטא היו מעשי יום יום, בעיקר על רקע התחרות העזה בין הסוחרים היהודיים והנוצריים והעובדה שהיהודים מצאו בדרך כלל שיטות מתוחכמות כדי לעקוף את ההגבלות הקשות על מסחרם. מדי פעם היו נחתמים הסכמים מקומיים, שנועדו להסדיר את היחסים בין הסוחרים היהודים לסוחרים הנוצרים; אך אלה לא נשמרו לאורך זמן.