דצמ 302014
 

במקסיקו הועלו על המוקד כמה מבני משפחת קרביאל, לאחר שנחשפו כמתייהדים. ראש המשפחה, לואיס קרביאל, ששימש בתפקיד מושל חבל ליאון במקסיקו ונחשב קתולי אדוק, עודד התיישבות מהגרים מאירופה וביניהם גם אנוסים מתייהדים. כאשר רב הקהילה היהודית במקום התחתן עם אחות המושל, התעורר חשדה של האינקוויזיציה וזו אסרה וחקרה את בני המשפחה, עד שהודו. ב-1593 קיבלו מחילה, לאחר שחזרו בתשובה נוצרית; אך כעבור זמן מה נחשפו שוב כיהודים ובין השנים 1602-1596 הועלו כולם על המוקד ורכושם העצום הוחרם.