דצמ 302014
 

עשרות היהודים היושבים כדין בוינה נדרשו להעמיד לרשות המדינה 11,000 זהובים כהלוואה למימון הוצאות המלחמה. אלה טענו כי אינם יכולים לשאת לבדם בנטל ההלוואה ויש לחייב גם את היהודים הבלתי ליגליים. הארכידוכס מתתיה הוציא צו הקובע כי גם יהודים שאינם תושבי קבע יהיו חייבים לשאת באופן שווה בנטל המסים.