דצמ 302014
 

במשלחת ששיגר השולטן העותמני אל הקיסר רודולף בפראג השתתפו נציגים יהודים. אלה נאסרו מיד והושלכו לכלא. המלחמה בין הנוצרים העותמנים התעצמה ובשטחים שנכבשו בידי צבא הקיסר סבלו היהודים מפעולות נקם אכזריות. ברור היה למי נוטה אהדת היהודים, ובמשך התקופה הזאת ניכרה בריחת יהודים אל השטחים שבשליטת העותמנים. רק בזמן מלחמת שלושים השנים הוקל ליהודים בהונגריה, כמו בכל תחומי הממלכה האוסטרית.