דצמ 302014
 

יהודי וינה נדרשו להעמיד לרשות הממשלה הלוואה חדשה בסך 20,000 זהובים. פרנסי הקהילה ביקשו לחלק את הנטל החדש עם כל יהודי כל הממלכה. הארכידוכסהתקצף והודיע כי יהודי וינה, שזכו בחסות חינם ועשו עושר רב מניצולם של הנוצרים, יידרשו לעזוב את העיר בתוך שבועיים. גם לאחר שהופחתה הדרישה לכדי מחצית הסכום, לא יכלו היהודים לעמוד בדרישה וכמה מהם אולצו לעזוב את העיר עם משפחותיהם (1600).