דצמ 222014
 

פיליפ ה-3 מיתן את המדיניות כלפי "הנוצרים החדשים", ביטל את האיסור על יציאתם את הארץ, לאחר שהגיע עמם להסכם על תשלום פיצוי כספי של 200,000 זהובים לאוצר הממלכה.