דצמ 302014
 

בעיר בוכניה, במחוז קרקוב, נגנב לחם הקודש מאחת הכנסיות. למרות שהגנב היה נוצרי, הואשם יהודי בשם יעקב, כאילו קנה את הלחם לצרכי פולחן. היהודי נמלט על נפשו. בפקודת המלך נצטוו היהודים לעזוב את העיר. כך בא קץ לנוכחות יהודית בבוכניה וזו לא חודשה עד מחצית המאה ה-19.