דצמ 302014
 

"ועד ארבע ארצות" קיבל את הצעתו של הרב יהושע פאלק כהן מלבוב להנהיג הסדר, שיאפשר הלוואה בריבית האסורה בין היהודים, אך ממילא היא רווחת והיא חיונית לקיום הכלכלה היהודית. ההסדר המוצע נקרא "היתר עיסקא" והוא שטר שותפות בעיסקה בין הלווה למלווה, המעניק ללוווה "רווח" (ולא ריבית) מן העיסקה המשותפת. הוועד קיבל גם שורה של תקנות שנועדו להחמיר את האיסורים על המגע וההתרועעות עם הגויים.