דצמ 302014
 

אירועים דומים התרחשו בעיר וורמס, שבה שכנו כ-1,500 יהודים והקהילה היהודית בה נחשבה העתיקה בגרמניה. גם כאן התנהל המאבק בין העירונים לבין הפטריצים באפיק אנטי-יהודי, בדרישה לסלק את היהודים מן העיר. משפנו היהודים פנו אל הקיסר וביקשו את הגנתו וזה גער בעירונים של וורמס. בתגובה התקהלו המונים וצרו על הגטו היהודי. היהודים הוכרחו לצאת את העיר. השלטונות התעשתו, הפעילו צבא וגירשו את מנהיגי המתפרעים. היהודים חזרו לעיר בינואר 1616.