דצמ 222014
 

בפריס נחשפה קבוצה של "נוצרים חדשים", שקיימו בסתר את סדר ליל הפסח. המלכה בפועל, מריה מדיצ'י, פרסמה צו המחייב את כל היהודים המתחפשים לצאת את הארץ תוך חודש ימים. פקודה זו לא התממשה.

היהודי המוכר היחיד בפריס היה רופא המלכה, אליהו מונטאלטו, יליד פורטוגל, בן למשפחת אנוסים שיצאה לאיטליה ושם חזרה ליהדות. מונטאלטו פעל בליבורנו ושם זכה למוניטין רב. משהוזמן לשמש כרופא המלכה בפריס התנה את הסכמתו ברשות להחזיק בדתו. הוא נפטר ב-1616, כאשר ליווה את המלכה במסעה לדרום הארץ.