דצמ 302014
 

בקרקוב יצא לאור מסמך אנטי-יהודי, פרי עטו של סבסטיאן מיצ'ינסקי, "אספקלריה של מלכות פולין, העוול הגדול הנגרם לה מצד היהודים". בספר זה הביא המחבר תיאור מפורט של נכסי היהודים, עושרם, עסקיהם ושיטות פעולתם. לתיאור זה צירף מקבץ של עלילות דם, אותן הציג כעובדות מוכחות. מסקנתו: הארץ אינה יכולה לשאת את היהודים ויש לגרש אותם, כמו שעשתה ספרד. הספר עורר התרגשות רבה בקרב הציבור הנוצרי, התסיס את הרוחות וגרם ישירות לריבוי הפגיעות ביהודים. אלה פנו אל המלך וביקשו הגנה. המלך פקד על מועצת העיר לדכא את המהומות ולהחרים את הספר. התערבות זו הועילה לרסן את ההתפרעויות לפי שעה.

חיבורים אנטי-יהודיים אחרים יצאו מעטו של רופא בשם סליקובסקי, מקאליש, בהם האשים את הרופאים היהודיים בהרעלה המונית של התושבים הנוצרים. גם הוא הציע לנקוט בשורה של צעדים, שיצֵֹרו עד קצה גבול האפשר את יכולת הפעולה של היהודים.

תקופת שלטונו של זיגיסמונד ה-3 הצטיינה בריבוי עלילות הדם כנגד היהודים' בכל רחבי הממלכה. כיוון שהיתה זו תקופה של שקיעת כוחה של המלוכה' מול גאות כוחה של האצולה, נבצר מן המלך, למרות נכונותו להגן על היהודים, לעצור בעד הגל הגואה. הכמורה הקתולית, מחוזקת בקנאותם של אנשי המסדר הישועי, ניצלה את שעת הכושר Uכדי להגביר את השפעתה על ההמונים, רכבה על גל שנאת היהודים ואף הנהיגה אותו.