דצמ 222014
 

הקהילה היהודית באמסטרדם התפצלה, לאחר שחלק ניכר מבני הקהילה מאסו במשטר הרבני הקפדני שהנהיג הרב יצחק עוזיאל מפאס, שעמד בראש בית-הכנסת "נווה שלום". המורדים הקימו קהילה נפרדת ובית-כנסת נפרד, "בית ישראל".