דצמ 222014
 

התפתחותה המהירה של הקהילה היהודית באמסטרדם עוררה קנאת כתות מיעוט נוצריות, שקבלו על אפליה לטובת היהודים. מועצת העיר הוציאה צו להגבלת חופש הפולחן של היהודים. אלה לא יהיו רשאים לקיים תפילה בציבור ולבנות בתי-כנסת חדשים. אנשי הקהילה פנו לממשלת הולנד וזו מינתה ועדת חקירה. על הוגו גרוטיוס, המשפטן הנודע, שהיה ממניחי היסודות למשפט הבינלאומי המודרני, הוטל לחבר חקיקה מיוחדת ביחס ליהודים. גרוטיוס קבע, כי יש לקיים את החירות הדתית של היהודים, אך יש להגביל את מספרם באמסטרדם, שלא יעלה על 300 משפחות. על רקע התלונות על מגעים בין היהודים לבין נשים נוצריות, הורתה הממשלה כי חל איסור על מגעים כאלה ועל כל פעולה מיסיונרית מצד היהודים.

הנוכחות היהודית בערים האחרות של הולנד היתה מצומצמת. למועצות הערים ניתנה הזכות לקבוע בעצמן את המדיניות כלפי היהודים ורובן לא עודדו התיישבות יהודים בתוכן. רק ברוטרדם צמחה קהילה יהודית ניכרת. באמסטרדם וברוטרדם תפסו היהודים עמדות מפתח כלכליות, הקימו בתי-מסחר ובנקים שעסקיהם חבקו זרועות עולם.