דצמ 302014
 

אוגוסט. פרנסי הקהילות הגדולות בליטא – בריסק, גרודנה ופינסק – החליטו על פרישה מ"וועד ארבע ארצות" והקמת "ועד קהילות ראשיות דמדינת ליטא". במשך הזמן הצטרפו להתאגדות זו גם הקהילות של וילנה וסלוצק. מהלך זה נגרם קודם כל בשל ההפרדה, עליה החליט הסיים הפולני, בין מכסת המס המוטלת על יהודי ליטא למכסה המוטלת על יהודי פולין. הפרדה זו שיקפה את העובדה שמצבה הכלכלי של יהדות ליטא היה משופר מזה של יהדות פולין.