דצמ 302014
 

המון מוסת התנפל על רחוב היהודים בפשמיסל. זיגיסמונד ה-3 התערב וחייב את מועצת העיר בתשלום פיצויים ליהודים. ב-1630 נאסרו בפשמיסל שלושה יהודים, באשמת חילול לחם הקודש. עד שהופסק המשפט מחוסר הוכחות, הוצא להורג אחד האסורים, אף על פי שעמד בעינויים ולא הודה באשמת השקר.

במוקד ההתנפלויות על היהודים בערים הגדולות היו תלמידי המכללות הישועיות. הטרדות אלה גברו למרות אזהרות השלטון המרכזי. בסופו של דבר נאלצו היהודים לקנות את הרגיעה באמצעות תרומות קבע לראשי המכללות.

בשל הלחץ הגובר על היהודים בערים, הסתמנה יציאת יהודים מן הערים אל שטחי הכפר שבשליטת האצילים. שם שימשו כחוכרי אדמות ומסים מטעם האצילים. מגמה זו שקירבה את היהודים אל החקלאות ושיפרה בהרבה את מצבם הכלכלי, עתידה היתה להיות להם לרועץ, כיוון שיצרה שטח חיכוך חדש וקשה עד מאד בין היהודים לבין האיכרים המשועבדים.