דצמ 302014
 

בקרקוב נכשלה עלילת דם שרקחה מועצת העיר סביב מעשה גנבה של כלי-קודש. ואף שהגנב הנוצרי חזר בו מעדותו כי מכר את כלי הקודש לחייט יהודי, התעקשה מועצת העיר ועמדה על דרישתה מן הקהילה היהודית להסגיר את החייט היהודי, שנמלט על נפשו. המלך התערב וחייב את פרנסי הקהילה להישבע כי לא סייעו לבריחתו של החייט היהודי שהואשם בשותפות לדבר הפשע.