דצמ 302014
 

האיסור המוחלט על כניסת יהודים לתחומי רוסיה גרם לסכסוך דיפלומטי בין רוסיה ופולין, כאשר הצאר מיכאל רומנוב (1645-1613), דחה את בקשת מלך פולין, ולדיסלב ה-4, להתיר למקורבו היהודי, הסוחר אהרון מרקוביץ, להיכנס לרוסיה, בנימוק שאין ולא היו יהודים ברוסיה מעולם ואסור לאיש נוצרי לבוא עמם במגע.