דצמ 302014
 

מועצת העיר שטרסבורג פרסמה צו האוסר על יהודים להיכנס לעיר לצרכי מסחר, אלא אם בבדיקה יוכח כי הוא מביא סחורות שתושבי העיר זקוקים להם. מאז נחרבה הקהילה היהודית במאה ה-14 נאסרה ישיבת יהודים בתוכה.