דצמ 302014
 

בעיר לונצ'יץ הואשמו שני גבאי בית-הכנסת ברצח ילד נוצרי. השנים עונו קשות, אך לא הודו. אף על פי כן נגזר דינם למיתה. הנימוק היה, שכיוון שנמצאו דקירות רבות בגופת הילד, הרי הדעת נותנת שהיהודים הם שרצחו אותו למטרות פולחן. גזר הדין הוצא לפועל מיד.