דצמ 302014
 

ועידת הכנסייה בוארשה גערה בבישופים בעלי האחוזות, שבדומה לכל האצולה הקרקעית בחרו להחכיר את אדמותיהם ליהודים. תופעה זו של ריבוי חוכרים יהודיים באזורים הכפריים בלטה במיוחד בחבלי הספר של הממלכה הפולנית, באוקראינה ובפודוליה. בחבלי ארץ אלה נוספה לשנאה המעמדית והדתית שבין האיכרים המשועבדים לבין החוכרים היהודיים, המתווכים בינם לבין האצולה הפולנית, גם השנאה הלאומית, שבין האיכרים האוקראינים לבין אדוניהם הפולנים והיהודים.