דצמ 302014
 

ימי השגשוג של הקהילות היהודיות הקטנות בברזיל הסתיימו מששבו הפורטוגזים ב-1645 והחלו לדחוק את רגלי ההולנדים, במלחמה שנמשכה קרוב לעשר שנים. בהסכם השלום שנכרת בין הצדדים הלוחמים התחייבו הפורטוגזים לחון את כל התושבים האזרחים ובכלל זה גם היהודים; אך הפורטוגזים פקדו על היהודים לעזוב את שטחי ברזיל ואף העמידו לרשותם 16 אניות לצאת את הארץ. חלק מן היהודים שבו להולנד. חלקם התפזרו במושבות אחרות, שמחוץ לתחום השליטה של הפורטוגזים והספרדים, בדרום-אמריקה ובצפונה. אפשר שכמה ממגורשי ברזיל הגיעו עד ניו-אמסטרדם בצפון-אמריקה והיו המתיישבים היהודים הראשונים במה שתהיה ניו יורק.