דצמ 302014
 

מלחמת שלושים השנים בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים קלעה את היהודים למצב מיוחד ועדין. הם סבלו לא פעם ממוראות המלחמה, אך הם לא היוו יעד לפגיעה מצד זה או אחר. הקיסרים הקתולים הבטיחו וגם קיימו הגנה על היהודים, ששימשו ספקי כספים חשובים ביותר למימון הוצאות המלחמה ההרסנית. שנות המלחמה הביאו רגיעה יחסית ליהודים לעומת הסבל שידעו האוכלוסיות האזרחיות בערים ובכפרים מפגעי המלחמה.