דצמ 302014
 

השאה עבאס השני (1666-1642), בהשראת הווזיר הגדול איעתמד אלדולה, פקד על גירוש יהודי איספהן, עיר הבירה. בברירה שהוצגה בפניהם העדיפו רוב יהודי העיר להתאסלם.