דצמ 302014
 

ביזמת הווזיר הגדול, אלדולה, הוצגה הברירה בפני רוב יהודי פרס – גירוש או התאסלמות. רוב היהודים התאסלמו.