דצמ 302014
 

הרוסים פלשו לשטחי רוסיה הלבנה וליטא. הצאר אלקסיס נענה לבקשת העירונים של וילנה וציווה על היהודים לפנות את העיר.