דצמ 302014
 

הכוח היהודי שהשתתף בהגנת מוהילב הצליח להרתיע כוח רוסי שעלה על העיר. על שירות זה העניק הסיים הפולני ב1678 כתבי-זכויות מיוחדים ליהודי מוהילב.

הסיים הפולני העלה את המסים המוטלים על יהודי פולין (פולין גדול) למאה וחמישה אלף זהובים.