דצמ 302014
 

נתקבל חוק "בתי התפילה החשאיים" (Conventicle Act) האוסר על התוועדות לתפילה שלא לפי הנוסח האנגליקני. היהודים שחששו פן יופעל חוק זה גם כנגדם, פנו ישירות אל המלך צ'רלס השני, וזה אישר מחדש בכתב את מעמדם החוקי של היהודים באנגליה.

מועצת העיר לונדון עתרה למלך ב-1664 כנגד ריבוי מספר היהודים; אך צ'רלס השני הבהיר כי כל עוד היהודים מקיימים את חוקי הממלכה מובטחת להם חסות המלך. ניסיון נוסף להגביל את חירות הדת של היהודים ב-1673 הוכשל בהתערבות המלך.