דצמ 302014
 

אף ששבתאי צבי הכריז על משיחיותו בארץ-ישראל, כאן נתקל מיד בהתנגדות עזה, בעיקר מקרב רבני ירושלים, בראשות יעקב חאגיז. התנועה המשיחית לא הכתה גלים בקרב הישוב היהודי בארץ, כנראה משום שזה היה ישוב קטן ועלוב מדי. מוקדי התסיסה עברו מיד אל הקהילות היהודיות הגדולות ברחבי האימפריה העותמנית ובאירופה.