דצמ 302014
 

המלך יאן קאז'ימייז' העניק ליהודי קרקוב איגרת זכויות, כדי שיוכלו לחדש את פעילותם המסחרית, למרות התנגדות העירונים. הנחות ודחיות בתשלומי המסים ניתנו לקהילות היהודיות שנפגעו באזורים מוכי המלחמה.