דצמ 302014
 

"ועד ארבע ארצות", בכינוסו בלובלין, הכריז נידוי על כל המאמינים במשיח השקר, שהמיר דתו. גם החלטה זו לא הצמיתה את השבתאות המחתרתית בפולין.