דצמ 302014
 

עליית יאן סובייסקי לכס המלוכה (1696-1674) הביאה הקלה במצב היהודים. תחת שלטונו התקיף רוסנו ההתקפות הפרועות על היהודים מצד חוגי העירונות והכמורה. סוכן הכספים של המלך היה היהודי בצלאל, ורופא החצר היה היהודי עמנואל די יונה.