דצמ 302014
 

האפיפיור קלמנס העשירי נענה לפניית "הנוצרים החדשים" בפורטוגל ופקד על האינקוויזיציה לעכב את פסקי הדין שהוצאו כנגד "מתייהדים" שנתפסו. יורשו על כס האפיפיורות, אינוקנטיוס ה-11, ניסה להמשיך את מדיניות קודמו ודרש שפסקי הדין של האינקוויזיציה בפורטוגל יובאו לאישור הכס הקדוש; אך הוא אולץ לסגת נוכח התנגדותה התקיפה של האינקוויזיציה המקומית.