דצמ 302014
 

הצאר פיודור אלכסייביץ הוציא תקנה האוסרת תכלית איסור "לתת לעברים דריסת רגל במוסקבה, בין עם סחורות ובין בלי סחורות".