דצמ 302014
 

כמה מראשי הקהילה היהודית הוצאו להורג באשמת כשפים, במסגרת מסע רדיפות כלפי היהודים וכלפי הנוצרים בממלכה.